KALASTUS

VIINIJÄRVEN VIEHEKALASTUSLUPA

Lupa-alue

Lupa-alue kattaa koko Viinijärven (n.15 000 ha)

 

Lupahinnat:

Viehelupa 25 € / vuosi

Viehelupa 15 € /viikko

Viehelupa  7 € /vrk

Lisäuistin kaikkiin lupiin 3 €/kpl

Kalastonhoitomaksuun sisältyvään viehekalastuslupaan ei myydä lisäuistimia.
Viinijärven viehelupa / osakaskunnan myymä lupa on oltava aina useammalla vieheellä kalastettaessa.
Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa käy vain yhdestä lisävieheestä.

Viehekalastuslupa on vain vapaa-ajankalastukseen tarkoitettu.  Kaupalliseen kalastukseen luvat ostetaan vesialueen omistajilta (osakaskunnilta).

 

Viehelupia myyvät:

 • Jokierä, Joensuu, Voimatie 12, pu 044-764 6309
 • Kone ja tarvike M. Leppänen, Outokumpu 013- 552 569
 • Kuva-Soppi Polvijärvi 013-631 701, 0400-151 031
 • Kioski Monitori, Viinijärvi 040-530 8209

Luvan voi myös maksaa pankkiin: FI83 5234 2040 0223 97 saaja: Viinijärven kalatalousalue. Maksaessa merkittävä luvanhaltijan ja luvan nimi (Viinjärven viehekalastuslupa), kesto ja alkamisajankohta (päivämäärä ja kelloaika). Tulosta maksukuitti mukaan tositteeksi maksetusta luvasta.

 

ALAMITAT JA RAUHOITUKSET:

 • rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu kokonaan
 • rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm
 • saaliskiintiö: vapaa-ajan kalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen ja taimenen saaliiksi ottaminen kalastajaa kohti / vrk
 • rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm
 • nieriä 60 cm, rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa
 • kuha 45 cm
 • harjus 35 cm, rauhoitettu huhti- ja toukokuussa

 

VERKKOKALASTUS VIINIJÄRVELLÄ:

 • jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm
 • avovesikaudella viisi (5) metriä ja sitä syvemmissä vesissä pienin sallittu verkon solmuväli on 55 mm
 • pinta- ja välivesipyynnissä pienin sallittu solmuväli on 80 mm

Rajoitukset koskevat Viinijärven pääallasta

Rajoitukset eivät koske muikkuverkkoja

Verkko-, katiska yms. pyyntiin oikeuttavia lupia saa osakaskunnilta. Kaikenlaiseen kaupalliseen kalastukseen luvat hankitaan osakaskunnilta.

 

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html