VERKKOKALASTUSTA KOSKEVIA RAJOITUKSIA VIINIJÄRVELLÄ:

  • jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm
  • avovesikaudella viisi (5) metriä ja sitä syvemmissä vesissä pienin sallittu verkon solmuväli on 55 mm
  • pinta- ja välivesipyynnissä pienin sallittu solmuväli on 80 mm

Rajoitukset koskevat Viinijärven pääallasta

Rajoitukset eivät koske muikkuverkkoja

Verkko-, katiska yms. pyyntiin oikeuttavia lupia saa osakaskunnilta.


ALAMITAT
JA RAUHOITUKSET:

  • rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen rauhoitettu kokonaan
  • rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm
  • saaliskiintiö: vapaa-ajan kalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen ja taimenen saaliiksi ottaminen kalastajaa kohti / vrk
  • rasvaeväleikattu järvitaimen 50 cm
  • nieriä 60 cm, rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa
  • kuha 45 cm
  • harjus 35 cm, rauhoitettu huhti- ja toukokuussa