VESIENHOITO

 

Kuoringan  vesien- ja ympäristönsuojelun sekä -hoidon ja kunnostusten edistämiseksi perustettiin Kuoringan järviyhdistys 30.9.2020.
Alla linkki yhdistyksen sivuille:

Kuoringan järviyhdistys ry (kuorinkayhdistys.fi)

 

Alkuvuodesta 2021 perustettiin Vaivion vesistökunnostus yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena ovat sekä akuutit kunnostustoimenpiteet sekä pitkäjänteinen ylläpito- ja kunnostustyö vesistön ekologisen terveydentilan sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien varmistamiseksi. Yhdistyksen toiminta on maantieteellisesti keskittynyt Vaivion kylän vesialueisiin ja näiden ympäristöön.

Vaivion vesistökunnostus ry | Facebook