Welcome to fishery area page!

Viinijärven kalatalousalue sijaitsee Vuoksen vesistöalueella Pohjois-Karjalan maakunnassa. Kalatalousalue sijaitsee Polvijärven ja Liperin kuntien sekä Outokummun kaupungin alueella, pieniä osia latvavesistä on Kaavin kunnan puolella. Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 18 591 hehtaaria.

Alueen keskusjärven, Viinijärven pinta-ala on 13 491 ha, järven keskisyvyys on 5,83 m ja suurin syvyys on 58,3 metriä. Viinijärvi jakaantuu kirkasvetiseen itäosaan ja tummavetiseen länsiosaan, jotka ovat toisiinsa yhteydessä Käsämänsalmen kautta.

Viinijärven lisäksi kalatalousalueella on kaksi merkittävämpää järveä, Kuorinka ja Sysmäjärvi. Näiden lisäksi on lukuisia pieniä järviä ja lampia.

Alueen joista suurin on Taipaleenjoki, jota pitkin Viinijärven vedet laskevat Heposelän kautta Oriveteen. Muita merkittävämpiä jokia ovat Viinijärven luoteisosaan laskeva Sukkulanjoki, Sysmäjärvestä Taipaleenjokeen laskeva Sysmänjoki ja Polvijärvestä Viinijärveen laskeva Viinijoki.

Kalatalousalueen kalastuksesta pääosa tapahtuu Viinijärvellä, missä harjoitetaan sekä vapaa-ajan kalastusta, että kaupallista kalastusta. Kaupallisessa kalastuksessa pyydyksinä käytetään rysiä, verkkoja, katiskoita ja nuottaa. Troolausta ei Viinijärvellä ole harjoitettu. Kuha on tärkein kotitarvekalastajien ja kaupallisten kalastajien saaliskala. Viehekalastajat tavoittelevat kuhan ohella järvitaimenta ja haukea. Viinijärven lisäksi myös Kuorinka on merkittävä vapaa-ajankalastuskohde.

Viinijärvellä esiintyy luontaisesti ahventa, kuhaa, haukea, madetta, muikkua, siikaa, kuoretta ja särkikaloja. Järveen istutetaan kuhaa ja planktonsiikaa. Järvitaimenta istutetaan järven kirkkaalle puolelle ja kanta on istutusten varassa.